top of page
תוכניות יסודי
banner1.png

כיתות ה'-ו'

ספייסטארטאפס -
תכנית יזמות חלל, המאפשרת לתלמידים ותלמידות לרכוש כלים מעולם היזמות, לחקור את עולם החלל וליצור יוזמות חלל עצמאיות

Ramon-final23-460.jpg
banner1.png

כיתות ג'-ד'

תכנית "Space club"
תכנית העוסקת בבניית מושבות חלל, המעוררת בילדים והילדות סקרנות ומעודדת את זיקתם החיובית לתחום החלל והמדע.

pic2.png
banner1.png

כיתות א'-ב'

תכנית להכשרת אסטרונאוטים
תכנית ייחודית וחווייתית אשר מביאה את נושא החלל המרתק לתוך הכיתה, מיד עם כניסתם של הילדים והילדות למערכת החינוך הבית ספרית

עיצוב ללא שם.png

כל תכניות קרן רמון מאושרות מכרז גפ"ן של משרד החינוך

1.png
registration2.png
bottom of page