top of page
banner3.png

רוצים לקחת חלק?

תהליך הקבלה

1.          השאירו פרטים בטופס המצורף
2.          מפגש חשיפה - השתתפות במפגש חשיפה, במסגרתו יפורט על פעילותה של                         עמותת קרן רמון, תכנית ספייס סטארטאפס, תפישתה החינוכית והדרישות

           מבתי הספר לאורך התכנית
3.          מפגש פרטני בכל בית ספר עם הצוות החינוכי

מה זה דורש מכם?


1.        בחירת כיתה שתקח חלק בתכנית לאורך שנתיים, ניתן לבחור כיתה אורגנית או                  לייצר נבחרת של תלמידים מכתות שונות
2.        מינוי מורה שיוביל את פעילות הכתה לצד המנטור שנבחר על ידי הקרן
3.        הקצאת כיתת מחשבים שתהיה זמינה לשימוש התלמידים במפגשים.
4.       הקצאת אוטובוסים עבור נסיעות לאירועי שיא
5.        חתימה על חוזה ועמידה בתנאי התשלום

** התכנית מאושרת ע"י משרד החינוך במסלול הירוק ומערכת גפ"ן. מספר תכנית 8955

subscribe.png
banner4.png
bottom of page