top of page
1 (1).png
תכנית SPACE CLUB
כיתות ג-ד
9.png
2 (1).png
4 (1).png
6 (1).png

התכנית "Space club" משתמשת בתחום החלל כדי לעורר בילדים והילדות סקרנות ולעודד את זיקתם החיובית לתחומי 
החלל והמדע.
התכנית משלבת התנסות חווייתית, חשיבה יצירתית, בניית יכולות יזמיות ויכולת לחשוב מחוץ לקופסא, תוך שילוב סיפורם והערכים המייצגים את אילן, רונה ואסף רמון,
ברוחם ובדמותם.

הכירו את שביט

שביט, חוקרת נועזת, נשלחת למשימה לבנות מושבת חלל ולוקחת איתה למסע המיוחד את כל הכיתה. במהלך מסעה היא חוקרת את כוכבי הלכת האפשריים להתיישבות עתידית ומאפייניהם הייחודיים. שביט משתפת את הכיתה במסעה באמצעות מכתבים ומשימות חקר "Hands on" חווייתיות ומסקרנות, שנועדו להקנות ידע ומיומנויות לתלמידים.

3.png

התכנית כוללת

קיט חד שנתי (לכיתה ג' או ד') המכיל 10 מארזים, לשימוש המורה,

לאורך כל השנה ותוך כל מארז:

התכנית Space Club מחולקת ל-2 ערכות שונות ומשלימות

7 (1).png
9 (1).png
10 (1).png
banner4.png
bottom of page