top of page
2.png
5.png
6.png
3.png
1.png
תכנית ההכשרה לאסטרונאוטים/ות
כיתות א-ב

 שביט היא חוקרת נועזת שיוצאת למסע מרתק בחלל.
במהלך מסעה לחלל היא נתקלת במאפיינים הייחודיים, האתגרים וההישגים הגדולים של האנושות בחלל,
ומספרת על כך לילדים והילדות דרך מכתבים, שמלווים בהתנסות מעשית חווייתית, דרך משימות "Hands on".  

הכירו את שביט

זוהי תכנית ייחודית וחווייתית אשר מביאה את נושא החלל המרתק לתוך הכיתה, מיד עם כניסתם של הילדים והילדות למערכת החינוך הבית ספרית. התכנית נועדה לעורר סקרנות ולהוריד חסמים לנושא החלל והמדע, נושא  המשלב היבטים ריאליים והומניסטיים כאחד.
הקיט משמש פלטפורמה למתן השראה עבור הילדים והילדות
לחלום הכי רחוק ולפתח סקרנות ויכולת להמשיך ולחקור בנושאים מגוונים, לצד ערכים המייצגים את קרן רמון ופועלה, לאורם של אילן, רונה ואסף

4.png
7.png
8b.png

תכנית ההכשרה לאסטרונאוטים/ות מחולקת ל-2 ערכות שונות ומשלימות

התכנית כוללת

קיט חד שנתי (לכיתה א' או ב') המכיל 10 מארזים, לשימוש המורה,

לאורך כל השנה ותוך כל מארז:

מכתבים אשר שולחת שביט לכיתה ובהם היא מספרת על חוויותיה ברחבי החלל, להצית את דמיונם

כל משימה שמה דגש על ערך/ מיומנות הנדרשים לאסטרונאוט/ית בביצוע תפקידו: עבודת צוות, חשיבה מחוץ לקופסא, אתגרי STEAM, מנהיגות ועוד.

יומן מסע אישי לכל תלמיד ותלמיד/ה המכיל משימות מגוונות בהתאם לתוכן התכנית, רפלקציות אישיות ותיעוד המסע

מגוון אמצעים ויזואליים להעשרה
והנכחת הנושא במרחב הכיתתי​

ליווי אישי לכל מורה בתכנית

לא נדרש ידע מקדים מצד המורה​

הכשרות העשרה בנושא חלל ופדגוגיית התכנית למורה

9.png
banner4.png
bottom of page