video.png

הצטרפו אלינו לתכניות
החלל של קרן רמון

שנה היסטורית בה תתקיים משימת
”רקיע“, הישראלי השני בחלל,
בה ייקחו חלק כל ילדי קרן רמון

registration1.png
banner1.png

חט"ב

ספייסלאב - תכנית מצוינות לתלמידי
חט"ב, התכנית היחידה בישראל
המאפשרת לתלמידים ותלמידות
הזדמנות ייחודית והיסטורית לשלוח
ניסוי לחלל
.

pic3.png
banner1.png

יסודי

ספייסטארטאפס - תכנית יזמות חלל
לבתי ספר יסודיים המאפשרת
לתלמידים לרכוש כלים מעולם
היזמות, לחקור את עולם החלל וליצור
יוזמות חלל עצמאיות

pic2.png
banner1.png

גני ילדים

תכניות החלל לגני הילדים הן תוכניות
פורצות דרך שיאפשרו לגנים להכניס
חלל ומדע דרך פעילות ייחודית לפתח
ולבסס תשתית מדעית טכנולוגית בגן
בדרך חווייתית.

pic1.png
earth.png
stars.png
info1.png
info2.png
info3.png
info5.png
info4.png
info7.png
info6.png
8
תכניות חינוכיות
64
ישובים
75
מנטורים מקצועיים
160
כיתות וגנים
600
אנשי חינוך הוכשרו
וזכו לתכנים איכותיים
5,000
מוטבים ישירים
בתכניות החינוכיות
35,000
מוטבים עקיפים
registration2.png
1.png