top of page
background (1).png

תכנית לגילאי התיכון, אשר מהווה מקפצה מדעית וטכנולוגית
עבור התלמידים והתלמידות דרך תחום החלל והלווינות בפרט.

התכנית, בשיתוף עם מערך הגיאואינט (9900) ויחידת הלווינות של צה"ל, נועדה לאתגר את תלמידי ותלמידות התיכונים, ללמוד ולהתנסות בתחומים הללו דרך אתגרי AI, ניתוח הדמאות מלווינים, רחפנים ומטוסים, ופיתוח יכולתם לזהות ולתת מענה לבעיות אשר זיהו באמצעים אלו.

התכנית מועברת באמצעות פדגוגיית PBL, למידה מבוססת פרויקטים, המפתחת אצל תלמידי ותלמידות התיכונים את

סט הכלים הדרוש להצלחתם בשוק העבודה העתידי.

התכנית מתמקדת במתן מיומנויות של המאה ה-21: עבודה בצוות, יכולת תחקור אישי וקבוצתי, עמידה בפני קהל, התייעצות עם מומחים מהארץ ומהעולם, חלוקת תפקידים בתוך הקבוצה ועוד.

בפרויקט השיא של התכנית, התלמידים והתלמידות נדרשים ונדרשות להציג פרויקט, אותו חקרו דרך האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים השונים. הפרויקט מהווה מקפצה ופתרון ממשי לפתרון בעיה קיימת. את המיזם שלהם הם יציגו בפניי בכירים ובכירות בתעשיית החלל והגיאואינט בארץ ובעולם, במטרה להביא לפריצות דרך בתחום והישגים ממשיים בשטח.

מה זה דורש מכם?

1. בחירת כיתה שתקח חלק בתכנית, ניתן לבחור כיתה אורגנית או נבחרת של תלמידים מכתות שונות

2. מינוי מורה שיוביל את פעילות הכתה

3. הקצאת כיתת מחשבים שתהיה זמינה לשימוש התלמידים במפגשים

4. הקצאת אוטובוסים עבור נסיעות לאירועי שיא ארציים

5. הזמנה במערכת הגפ"ן 

bottom of page